Biuletyn Informacji publicznej

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej istnieje od marca 1991r i kontynuuje tradycje współpracy przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, realizowanej wcześniej w ramach innych organizacji. Członkami Izby są głównie przewoźnicy i organizatorzy przewozów pasażerskich w miastach, niezależnie od formy organizacyjnej (zakłady budżetowe, spółki z o.o., spółki akcyjne, przedsiębiorstwa). Do Izby należą także producenci taboru, zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. W sumie zrzeszonych w Izbie jest obecnie 220 członków. IGKM jest organizacją dobrowolną , działającą na podstawie Ustawy z dnia 30.05.89r o izbach gospodarczych. Utrzymuje się ze składek członkowskich, a także z prowadzonej działalności gospodarczej.