Skład osobowy Rady Nadzorczej 
stanowisko  imię i nazwisko telefon e-mail
Przewodniczący Czesław Kordel 58 572-29-30
Wiceprzewodniczący Joanna Baczewska 22 534-43-30
Sekretarz Piotr Stasiak 61 426-23-77
Członek Marek Filip 17 866-04-00
Członek Rafał Grzegorzewski 52 582-27-23
Członek Zbigniew Nosal 32 753-55-00
Członek Elżbieta Śreniawska 41 345-24-21
Członek Krystian Wawrzyniak 91 439-40-11
Członek Lech Żurek 58 623-05-76

Osoby zatrudnione w IGKM:

Skład osobowy Zarządu 
stanowisko  imię i nazwisko telefon e-mail
Prezes Izby Dorota Kacprzyk 22 848-21-01 igkm{malpa}igkm.pl

 

Pracownicy Izby
stanowisko  imię i nazwisko telefon e-mail
Dyrektor ds. rozwoju Marcin Żabicki 22 848-21-72 m.zabicki{malpa}igkm.pl
Specjalista ds. organizacyjnych Anna Jatczak 22 848-21-01 igkm{malpa}igkm.pl
Główny specjalista d/s księgowości Małgorzata Charlak 22 848-21-72 m.charlak{malpa}igkm.pl
Specjalista ds. organizacyjnych Monika Piłka 22 848-21-73 m.pilka{malpa}igkm.pl
Główny Specjalista ds. współpracy z zagranicą Grażyna Błaszczak 22 848-21-73 g.blaszczak{malpa}igkm.pl
Główny specjalista ds. IT Robert Piłka 22 848-21-73 r.pilka{malpa}igkm.pl
Specjalista ds. technicznych Marcin Zawadka 22 848-21-02 m.zawadka{malpa}igkm.pl