Skład osobowy Rady Nadzorczej 
stanowisko  imię i nazwisko telefon e-mail
Przewodnicząca Elżbieta Śreniawska
Wiceprzewodniczący Jan Kuźmiński
Sekretarz Rafał Świerczyński
Członek Krzysztof Knapik
Członek Rafał Grzegorzewski
Członek Lech Żurek
Członek Mieczysław Królak
Członek Czesław Kordel
Członek Bogdan Kołciuk

Osoby zatrudnione w IGKM:

Skład osobowy Zarządu 
stanowisko  imię i nazwisko telefon e-mail
Prezes Izby Dorota Kacprzyk 22 848-21-01 igkm{malpa}igkm.pl

 

Pracownicy Izby
stanowisko  imię i nazwisko telefon e-mail
Dyrektor ds. rozwoju Marcin Żabicki 22 848-21-72 m.zabicki{malpa}igkm.pl
Specjalista ds. organizacyjnych Anna Jatczak 22 848-21-01 igkm{malpa}igkm.pl
Główny specjalista d/s księgowości Małgorzata Charlak 22 848-21-72 m.charlak{malpa}igkm.pl
Specjalista ds. organizacyjnych Monika Piłka 22 848-21-73 m.pilka{malpa}igkm.pl
Główny Specjalista ds. współpracy z zagranicą Grażyna Błaszczak 22 848-21-73 g.blaszczak{malpa}igkm.pl
Główny specjalista ds. IT Robert Piłka 22 848-21-73 r.pilka{malpa}igkm.pl
Specjalista ds. technicznych Marcin Zawadka 22 848-21-02 m.zawadka{malpa}igkm.pl