W działalności Izby wyróżnić można dwa poziomy działań:

 • świadczenie na rzecz naszych członków usług o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym i szkoleniowym, a także usług o charakterze gospodarczym,
 • reprezentowanie interesów komunikacji miejskiej w stosunku do władz centralnych, poszczególnych resortów.

Głównymi celami działalności IGKM jest między innymi:

 • inicjowanie projektów regulacji prawnych w zakresie komunikacji miejskiej oraz ich opiniowanie
 • upowszechnianie najnowszych osiągnięć w zakresie komunikacji miejskiej, z uwzględnieniem problemów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych,
 • organizowanie wzajemnej współpracy członków Izby i wymiana informacji we wszystkich interesujących dziedzinach,
 • stwarzanie warunków do równoprawnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami komunalnymi, prywatnymi i państwowymi,
 • stwarzanie warunków do wolnej ale uczciwej konkurencji wśród producentów taboru i innych oferentów usług dla komunikacji miejskiej,
 • prowadzenie bazy danych o komunikacji miejskiej w Polsce,
 • współpraca międzynarodowa.

Podstawowymi formami działań Izby są:

 • publikacje,
 • organizacja wszelkiego typu spotkań, konferencji i posiedzeń w tym także imprez o zasięgu ponad branżowym np.: Zjazdów Komunikacji Miejskiej,
 • konsultacje, opinie i ekspertyzy,
 • szkolenia.