Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Każda strona Biuletynu składa się z następujących elementów:

  • Pole górne, zawierające logo Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
  • Menu górne, zawierające linki do strony głównej BIP, strony głównej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM) oraz instrukcji obsługi,
  • Menu boczne (przedmiotowe), umożliwiające nawigację po stronie BIP IGKM,
  • Pole z treścią podstrony Biuletynu, wypełniające większą część ekranu.

Po wybraniu z menu bocznego tematu, zostanie wyswietlony spis dokumentów, dotyczących danego zagadnienia wraz z krótką informacją o ich zawartości. Aby uzyskać dostęp do dokumentu należy kliknąć na jego tytuł.

Do odczytania dokumentów potrzebne jest oprogramowanie Acrobat Reader, dostępne za darmo na stronie www.adobe.com.

Każdy publikowany w biuletynie tekst jest automatycznie uzupełniany dodatkowymi informacjami określającymi osobę odpowiedzialną za jego treść, oraz historię zmian (data i godzina zmian, osoba wprowadzająca zmiany).